CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ, LƯU VỰC KÊNH TÀU HŨ – BẾN NGHÉ – ĐÔI TẺ, GIAI ĐOẠN II – GÓI THẦU G

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình giao thông – Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ucci)

Tổng thầu: Liên danh Yashuda – Kolon.

Hạng mục chính: Xây dựng 33.768m cống bao thu gom nước thải, trong đó:

  • Xây dựng 3.715m (D500–D1800) cống bao phía Tây bờ trái kênh Tàu Hũ – Bến Nghé.
  • Xây dựng 18.800m (D300 – D1.200) cống bao khu vực cù lao giữa kênh Tàu Hũ – Bến Nghé và kênh Đôi – Tẻ (gồm các tiểu khu vực Khánh Hội/Q.4, Bình Đông/Q.8, Tùng thiện Vương/Q.8, Hưng Phú/Q.8)
  • Xây dựng 6.100m (D300 – D1.500) cống bao khu vực phía nam Kênh Tẻ (Q.8).
  • Xây dựng 8.825m (D300 – D600) cống bao nhánh khu vực nam Kênh Tẻ (Q.8).
  • Xây dựng 84 giếng tách dòng và 11 cửa xả.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Bộ phận Dự án qua:

Mail: [email protected]

Số điện thoại: 0979 300 198 – Ms Lý