TTG – DỰ ÁN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ:
HIỆN TẠI, TTG ĐANG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SAU:
+ TTG đang liên doanh với tập đoàn nước ngoài để thực hiện dự án “Xây dựng nhà máy xử lý chất thải y tế và công nghiệp nguy hại tại thành phố Cần Thơ”.
+ TTG đầu tư “Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện (WTE) tại tỉnh An Giang”.
TTG ĐANG KÊU GỌI HỢP TÁC KINH TẾ VÀ ĐẦU TƯ  VỚI CÁC CÔNG TY TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG NHƯ:
– Dự án môi trường – xử lý nước thải tại khu vực Cần Thơ
– Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trong các huyện thuộc Tp. Cần Thơ
– Các dự án kinh doanh về công nghệ và trang thiết bị trong lĩnh vực môi trường.
– TTG đang kêu gọi các đối tác trong và ngoài nước hợp tác đầu tư về dự án cải thiện môi trường xử lý nước thải và tuyến thu gom & phát triển bền vững thị xã Tân Châu – An Giang.
– Dự án hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
– Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Đốc phía nam, tỉnh Cà Mau.