Skip to main content

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt là ở TP.HCM, hôm nay ngày 16/06/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Môi trường TTG đã cử cán bộ và nhân viên tham gia vào tuyến đầu chống dịch trong chương trình “Chuyến xe yêu thương”. Đây là một hoạt động thiết thực, cấp bách và ý nghĩa trong bối cảnh căng thẳng vì dịch bệnh. “Chuyến xe yêu thương”