Thi Công Xây Dựng Lắp Đặt

Công ty chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thi công lắp đặt công trình gồm các lĩnh vực cụ thể dưới đây:

– Thi công xây dựng các công trình dân dụng.

– Thi công xây dựng các công trình công nghiệp.

– Thi công công trình giao thông như cầu, đường, hầm, cảng,…

– Thi công xây dựng các công trình thủy lợi (nông nghiệp phát triển nông thôn).

– Thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Thi công công trình cấp thoát nước.

– Thi công lắp đặt thiết bị dân dụng, công nghiệp.

– Thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp từ 35 kV – 500 kV.