Tư Vấn Đầu Tư Thiết Kế

Công Ty TTG đi đầu trong lĩnh vực Tư vấn Đầu tư Thiết kế, tư vấn pháp lý, tư vấn thiết kế và cung cấp toàn diện các dịch vụ trong lĩnh vực các công trình hạ tầng kỹ thuật – môi trường, công trình dân dụng và công nghiệp.

 1. Quy trình thực hiện các hồ sơ pháp lý môi trường – Tư vấn Đầu tư Thiết kế

 1. Các loại hồ sơ môi trường

Hồ sơ quản lý môi trường trước khi đi vào hoạt động
 1. – Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 2. – Kế hoạch bảo vệ môi trường
 3. – Xác Nhận Hoàn Thành Công Trình Bảo Vệ Môi Trường ( Hậu ĐTM ) 
Các loại hồ sơ trong quá trình hoạt động
 1. – Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 2. – Hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước
 3. – Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất/ nước mặt.
Các loại báo cáo
 1. – Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT
 2. – Báo cáo giám sát / Báo cáo kết quả quan trắc môi trường
 3. – Báo cáo quan trắc môi trường lao động
 4. – Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước theo định kỳ
 5. – Báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất định kỳ
 6. – Báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước mặt định kỳ
 7. – Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.
 8. – Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ/Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
 9. – Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhập Khẩu Phế Liệu Làm Nguyên Liệu Sản Xuất 
Các hồ sơ liên quan công tác BVMT khác
 1. – Xin cấp phép gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
 2. – Xin cấp phép gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất
 3. – Hồ sơ đấu nối nước thải.
 4. – Hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý môi trường .

TTG CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT NHẰM  CẢI TẠO – PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Môi trường TTG – Tư vấn Đầu tư Thiết kế

Chúng tôi ngoài Tư vấn Đầu tư Thiết kế còn hoạt động đa lĩnh vực 

Năm 2021 Lĩnh vực hoạt động TOP 5 bao gồm: Hợp tác đầu tư , Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng, Công nghệ môi trường, Sản xuất thương mại,

Chúng tôi ngoài Tư vấn Đầu tư Thiết kế còn hoạt động theo nhiều phương thức hợp tác  

Năm 2021, Lĩnh vực hoạt động TOP 5 bao gồm: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Các hình thức thực hiện mô hình PPP như sau

 1. Mô hình nhượng quyền khai thác (Franchise) là hình thức mà theo đó cơ sở hạ tầng được nhà nước xây dựng và sở hữu nhưng giao (thường là thông qua đấu giá) cho tư nhân vận hành và khai thác.
 2. Mô hình thiết kế – xây dựng – tài trợ – vận hành DBFO (Design- Build – Finance – Operate), khu vực tư nhân sẽ đứng ra xây dựng, tài trợ và vận hành công trình nhưng nó vẫn thuộc sở hữu nhà nước.
 3. Mô hình xây dựng – vận hành – chuyển giao BOT (Build – Operate – Transfer) là hình thức do công ty thực hiện dự án sẽ đứng ra xây dựng và vận hành công trình trong một thời gian nhất định sau đó chuyển giao toàn bộ cho nhà nước.
 4. Mô hình BTO (xây dựng – chuyển giao – vận hành) là mô hình sau khi xây dựng xong thì chuyển giao ngay cho nhà nước sở hữu nhưng công ty thực hiện dự án vẫn giữ quyền khai thác công trình.
 5. Mô hình xây dựng – sở hữu – vận hành BOO (Build – Own – Operate) là hình thức công ty thực hiện dự án sẽ đứng ra xây dựng công trình, sở hữu và vận hành công trình.

Chúng tôi ngoài Tư vấn Đầu tư Thiết kế còn hoạt động nhiều dự án cần sự hợp tác đầu tư

Năm 2021, Dự án đang hoạt động TOP 3 bao gồm: Xử lý rác thải thành điện năng, Tư vấn Đầu tư, thiết kế kế hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải cho các khu vực phía nam.

Chúng tôi ngoài Tư vấn Đầu tư Thiết kế còn cung cấp các sản phẩm mang tính cách mạng

Năm 2021, Sản phẩm đang kinh doanh TOP 5 bao gồm: Module xử lý nước thải ý tế, Pin năng lượng mặt trời, Vật liệu xây dựng, Mảng xanh, Ngôi nhà thông minh và các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi ngoài Tư vấn Đầu tư Thiết kế còn cung cấp các dịch vụ sau thi công.

Năm 2021, Sản phẩm đang kinh doanh TOP 3 bao gồm: Hóa chất, đội ngũ vận hành, bảo trì hệ thống và các yêu cầu khác của khách hàng cho từng dự án.

Để được tư vấn, xin vui lòng liên hệ:

Email: [email protected]

Hotline: 079 474 6879 – Mr. Minh

Website: https://ttgenco.vn | https://ttgenco.vn.vn  https://ttgenco.vn/

There are many advantages to using a professional to compose my essay paper. For one, it’s easy to finish the paper finished without too much effort. If hiring someone to compose an essay is write my essay online for cheap not similar to creating the essay yourself, it’s better than not being able to submit it on time. For writing academic essays, a professionally written paper can increase your grade by several points. However, how do you determine what is the most effective company?

You’re not the only one who has considered hiring someone to help you compose an essay. There are many options online on the Internet and you could be contemplating whether it’s cheap college essay writing service the most suitable option. It’s commonplace for students to find an expert to assist them in their papers. Some of these providers aren’t reliable. These are the things to be looking for when choosing a writing company. The first and most important thing is that the service should be reliable and trustworthy.